Aktualizacja danych MSIP – 16.03.2021 r.

  • MSIP

Informujemy o aktualizacji danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej obejmującej następujące warstwy tematyczne:

  • laureaci konkursu Samorządowy Lider Cyfryzacji,
  • podregiony,
  • ropociągi i urządzenia z nimi związane,
  • sieci i urządzenia elektroenergetyczne,
  • struktura gospodarstw rolnych.