Aktualizacja danych MSIP – 14.04.2021 r.

  • MSIP

Informujemy o aktualizacji danych MSIP obejmującej następujące warstwy tematyczne:

  • lokalizacje inwestycji realizowanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw,
  • mapa dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego przyznanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
  • struktura rozdrobnienia gruntów.