Nowa edycja konkursu Samorządowy lider cyfryzacji 2021 ogłoszona!

logo SLC

Samorząd Województwa Mazowieckiego, wspierając i doceniając rozwój cyfryzacji, ogłasza kolejną edycję konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji 2021” dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (w tym jednostek o charakterze oświatowym oraz zdrowotnym) lub spółek handlowych w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada 100% udziałów lub akcji.

Koronawirus? Sprawdzam!

Ostatni rok był szczególnym sprawdzianem funkcjonowania rozwiązań cyfrowych, ze względu na rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Pokazało to, jak istotną rolę w dzisiejszych czasach odgrywa komunikacja elektroniczna oraz sprawne systemy teleinformatyczne i towarzyszące im aplikacje i usługi, które pomimo niesprzyjających okoliczności, umożliwiły nam realizację zadań służbowych i potrzeb osobistych. W zeszłorocznej edycji konkursu zgłoszone Instytucje zaprezentowały wdrożenia, które wychodziły naprzeciw tym trudnym czasom, co potwierdza celowość promowania tego typu przedsięwzięć.

Jaki jest cel konkursu?

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie najlepszych i najbardziej dojrzałych projektów teleinformatycznych realizowanych na Mazowszu. Szczególnie istotne będzie ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych, osiągnięć w obszarze zastosowań nowoczesnych technologii cyfrowych i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz zaprezentowanie wybitnych projektów i osiągnięć w dziedzinie usług teleinformatycznych realizowanych na Mazowszu, których wdrożenie i implementacja wpłynęła znacząco na rozwój regionu, komfort życia mieszkańców oraz podniesienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Instytucja, której dorobek wyróżnia się spośród pozostałych Instytucji na terenie województwa w obszarze zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych, otrzyma tytuł Samorządowego lidera cyfryzacji.

Przewidziane nagrody

Dla pierwszych trzech miejsc przewidziane zostały nagrody finansowe ufundowane ze środków własnych województwa mazowieckiego:

  • I miejsce – 15 000 zł
  • II miejsce – 10 000 zł
  • III miejsce – 5 000 zł

W konkursie mogą wziąć udział Instytucje (z terenu województwa mazowieckiego) spełniające kryteria opisane w regulaminie. Termin składania zgłoszeń upływa 30 września 2021 r. Zapraszamy do wzięcia udziału w edycji konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji 2021”.

Strona informacyjna konkursu SLC edycja 2021