Aktualizacja danych MSIP – 25.06.2021 r.

  • MSIP

Informujemy o aktualizacji danych MSIP obejmującej następujące warstwy tematyczne:

  • podmioty uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty,
  • decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • obszary chronionego krajobrazu,
  • miejsca wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego (Warszawa).