Nowości

Data dodania: 2015-10-05Autor: Redaktor aktualnosci Kategoria: Nowości

W tym artykule znajduje się spis nowości pojawiających się na naszym Serwisie.

     Nowości

2015_10_05 Publikacja warstw Partnerzy projektów BW i EA.
2015_09_23 Publikacja warstwy Obszar zagrożenia powodziowego.
2015_03_24 Publikacja warstwy Sieć dziedzictwa kulinarnego Mazowsza.
2015_02_04 Publikacja warstwy tematycznej Mazowieckie produkty tradycyjne.
2015_01_19 Publikacja warstwy tematycznej Laureaci konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego.
2014_12_17 Publikacja warstwy tematycznej Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty.
2014_12_08 Publikacja warstwy tematycznej Najwięksi przedsiębiorcy.
2014_11_27 Publikacja warstwy tematycznej Organizacje zrzeszające przedsiębiorców.
2014_10_23 Publikacja warstwy tematycznej Kolektory ściekowe.
2014_08_11 Publikacja warstw tematycznych przedstawiających Biblioteki publiczne na Mazowszu. 
2014_08_07 Publikacja warstw tematycznych przedstawiających Instytucje pomocy i integracji społecznej na Mazowszu. 
2014_07_30 Publikacja warstw tematycznych dotyczących bezpieczeństwa na drogach Mazowsza, opracowanych na podstawie policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych (SEWIK) za rok 2012 i 2013.
2012_12_03 Publikacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych z obszaru całego województwa mazowieckiego.
2012_09_10 Opublikowanie warstw tematycznych: Grupy producentów rolnych, Grupy producentów owoców i warzyw oraz Organizacje producentów owoców i warzyw.
2012_08_21 Opublikowanie warstwy tematycznej Firmy prowadzące przewozy osobowe.
2012_08_14 Publikacja warstwy tematycznej Organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni.
2012_07_25 Opublikowanie warstwy tematycznej Niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli.
2012_07_13 Publikacja warstw tematycznych przedstawiających jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa.
2012_05_18 Opublikowanie rastrów mapy topograficznej w układzie "1942" w skali 1:50 000 dla województwa mazowieckiego oraz map topograficznych w układzie "1992" w skali 1:10 000 dla wybranych miast.
(adres usługi WMS: http://wrotamazowsza.pl/msip/mapy_topo/wms).
2012_04_27 Publikacja warstwy tematycznej: Instytucje kultury. Warstwa ta publikuje obiekty, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
2012_04_18 Publikacja warstw tematycznych: Szpitale, Przychodnie ogólne i specjalistyczne, Hospicja, opieka długoterminowa, Profilaktyka i leczenie uzależnień oraz Ratownictwo medyczne. Warstwy te przedstawiają obiekty, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa.
2012_03_30 Publikacja warstw tematycznych dotyczących bezpieczeństwa na drogach Mazowsza, opracowanych na podstawie policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych (SEWIK) za rok 2011.
2012_01_27 Publikacja skorowidzów: ortofotomapy w skali 1:5 000, NMT w skali 1:10 000 i TBD.
2011_12_28 Publikacja obiektów hotelarskich skategoryzowanych.
2011_12_14 Udostępnienie prostej wersji przeglądarki mapowej w serwisie GIS Mazowsza.
2011_12_14 Zmiana adresów usług WMS udostępnianych w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej:
- http://wrotamazowsza.pl/msip/tematyczne/wms - dane tematyczne MSIP
- http://wrotamazowsza.pl/msip/tbd/wms - Baza Danych Obiektów Topograficznych
- http://wrotamazowsza.pl/msip/plany/wms - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
2011_10_14 Publikacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.
2011_09_30 Publikacja zakładów przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów przenośnych.
Publikacja punktów odbioru zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.
2011_08_18 Publikacja punktów zbioru zużytych baterii i akumulatorów przenośnych w województwie mazowieckim.
2011_08_17 Publikacja niebezpiecznych miejsc występujących na obszarach wodnych województwa mazowieckiego oznakowanych tablicami "Czarny punkt wodny" w latach 2009-2011.
2011_07_25 Publikacja warstw tematycznych dotyczących bezpieczeństwa na drogach Mazowsza, opracowanych na podstawie policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych (SEWIK) za rok 2010.
2011_01_12 Opublikowanie danych dotyczących wykorzystania / pokrycia terenu stworzonych w ramach europejskiego projektu Urban Atlas dla Warszawy, Radomia i Płocka (źródło danych: Directorate-General Enterprise and Industry).
2010_11_24 Publikacja Bazy Danych Topograficznych dla powiatu wyszkowskiego.
2010_11_09 Publikacja Bazy Danych Topograficznych dla powiatu płońskiego.
2010_10_25 Opublikowanie rastrów zawierających plany zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki.
2010_09_01 Publikacja 83 warstw tematycznych Bazy Danych Topograficznych dla aglomeracji warszawskiej.
2010_05_19 Nowe opracowania w artykule Klęski żywiołowe (dział Opracowania Tematyczne).
2010_04_15 Nowe mapy w artykule Kronika Mazowiecka i Nasze Mazowsze (dział Opracowania Tematyczne).
2010_04_14 Nowe mapy w artykule Bezrobocie (dział Opracowania Tematyczne).
2010_04_13 Nowe mapy w artykułach: Administracja i transport, Budżet i finanse, Klęski żywiołowe, Ludność, Mapy ogólne, Ochrona przyrody, zagrożenia środowiskowe, Ochrona zdrowia,pomoc społeczna, Rolnictwo, Turystyka (dział Opracowania Tematyczne).
2010_03_16 Publikacja warstw tematycznych dotyczących bezpieczeństwa na drogach Mazowsza, opracowanych na podstawie policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych (SEWIK) za rok 2009.
2010_02_26 Publikacja map tematycznych pochodzących z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (PZP WM). Opublikowane dane to 6 załączników od PZP WM: Infrastruktura techniczna, Kierunki polityki przestrzennej, Kierunki zagospodarowania przestrzennego, Środowisko przyrodnicze, Turystyka, Wartości kulturowe. Usługa dostępna pod nowym adresem WMS http://www.wrotamazowsza.pl/mpzp/geoserver/wms
2010_02_18 Publikacja warstwy tematycznej Obwody Łowieckie opracowanej we współpracy z Departamentem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
2010_01_22 Publikacja 21 nowych warstw tematycznych w zakresie projektów realizowanych w ramach ZPORR w latach 2004-2008 na terenie województwa mazowieckiego.
2010_01_21 Dodanie funkcjonalności umożliwiającej identyfikację obiektów o tej samej geometrii.
2009_07_24 Opublikowanie artykułów: Ochrona zdrowia,pomoc społeczna Historia, Wybory, Klęski żywiołowe, Infrastruktura, Promocja regionu, Planowanie przestrzenne oraz Budżet i finanse (dział Opracowania Tematyczne).
2009_06_01 Utworzenie nowej grupy Opracowania tematyczne
2009_05_29 Publikacja artykułu Bezpieczeństwo (dział Dane Tematyczne).
2009_05_11 Publikacja warstwy tematycznej Komendy Policji opracowanej we współpracy z Komendą Stołeczną Policji oraz Mazowiecką Komendą Wojewódzką Policji.
2009_04_30 Opublikowanie rastrów zawierających m.in. plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mława, Jedlińsk oraz Mrozy.
2009_04_21 Nadanie przyjaznych nazw wszystkim atrybutom oraz dodanie tooltipów dla aktywnej warstwy.
2009_04_17 Publikacja warstwy tematycznej Utonięcia opracowanej we współpracy z Komendą Stołeczną Policji oraz Mazowiecką Komendą Wojewódzką Policji.
2009_04_16 Dodanie funkcjonalności umożliwiającej włączanie/wyłączanie etykiet dla większości warstw powierzchniowych i sieci dróg.
2009_04_02 Publikacja Bazy Danych Topograficznych dla powiatu otwockiego.
2009_04_01 Dodanie funkcjonalności umożliwiającej włączanie/wyłączanie etykiet dla grupy tematycznej sieci dróg pochodzących z TBD.
2009_03_24 Połączenie w grupy tematyczne ( sieci cieków, sieci dróg i kolei, sieci uzbrojenia terenu, kompleksy pokrycia terenu, budowle i urządzenia, kompleksy użytkowania terenu, tereny chronione, obiekty inne oraz jednostki podziału terytorialnego) warstw pochodzących z Bazy Danych Topograficznych .
2009_03_23 Publikacja warstw Bazy Danych Topograficznych (TBD). Obecnie, dla powiatów mińskiego, płockiego, radomskiego oraz miast Ostrołęka i Mława. Dostępnych jest około 50 warstw tematycznych o szczegółowości odpowiadającej mapie w skali 1:10 000.
2009_03_20 Publikacja nowych warstw tematycznych oraz artykułu Kronika mazowiecka (dział Dane Tematyczne).
2009_02_09 Publikacja artykułu Kultura (dział Dane Tematyczne).
2009_02_05 Publikacja artykułów Mapy ogólne,  Bezrobocie oraz Administracja i transport(dział Dane Tematyczne).
2008_09_15___ Wrota Mazowsza wreszcie otwarte.

  

 


W razie jakichkolwiek pytań, uwag, bądź sugestii prosimy o kontakt.

Liczba wyświetleń: 1106274

Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

tel. (+48 22) 5979-100

fax (+48 22) 5979-290

e-mail: urzad@wrotamazowsza.pl

 
 
 
 

Logotyp Programu Regionalnego – czarny napis Program Regionalny i opis Narodowa Strategia spójnosci

Logotyp Mazowsza – Stylizowany, czerwony napis Mazowsze i haslo Serce Polski

Logotyp Unia Europejska – czarny napis Unia europejska i opis Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejska ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013