Zmiana adresów usług WMS

Data dodania: 2015-11-24Autor: Redaktor aktualnosci Kategoria: Zmiany / modyfikacje

Zmiana adresów usług WMS udostępnianych w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej:

http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/tematyczne/wms – dane tematyczne MSIP;

http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/BDOT10K/wms – Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, komponent TOPO;

http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/KARTO/wms – Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, komponent KARTO;

http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/mapy_topo/wms – mapy topograficzne;

http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/plany/wms – Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 1062610

Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

tel. (+48 22) 5979-100

fax (+48 22) 5979-290

e-mail: urzad@wrotamazowsza.pl

 
 
 
 

Logotyp Programu Regionalnego – czarny napis Program Regionalny i opis Narodowa Strategia spójnosci

Logotyp Mazowsza – Stylizowany, czerwony napis Mazowsze i haslo Serce Polski

Logotyp Unia Europejska – czarny napis Unia europejska i opis Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejska ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013