Materiały z Seminarium - „Organizacja i struktura Infrastruktury Informacji Przestrzennej w samorządach terytorialnych”

Data dodania: 2017-05-05Autor: Redaktor aktualnosci Kategoria: Nowości

Seminarium - „Organizacja i struktura Infrastruktury Informacji Przestrzennej w samorządach terytorialnych”.

W dniach 19-20 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  w ramach prac Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP, odbyło się dwudniowe seminarium nt. „Organizacji i struktury Infrastruktury Informacji Przestrzennej w samorządach terytorialnych”.

 

Program seminarium

Wśród prelegentów obok naukowców m.in. z Centrum Badań Kosmicznych, Wojskowej Akademii Technicznej,  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Uniwersytetu Warszawskiego znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Na spotkaniu omówiono m.in. zagadnienia związane z wykorzystaniem danych satelitarnych na potrzeby samorządów terytorialnych, prawne aspekty funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej czy współczesne możliwości zarządzania zbiorami danych.

 

Poniżej zamieszczamy prezentacje wygłoszonych referatów:

 

WPROWADZENIE

 

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

 

SESJA I

„Wykorzystanie danych satelitarnych w Europie i ich użyteczność dla samorządów terytorialnych”

 

Polska Agencja Kosmiczna

Centrum Badań Kosmicznych

Instytut Geodezji i Kartografii

Geosystems

 

SESJA II

„Kategorie zbiorów danych i perspektywy ich organizacji”

 

Wojskowa Akademia Techniczna

Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji

Urząd Gminy Opinogóra Górna

Starostwo Powiatowe w Wołominie

Urząd Miasta Katowice

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

 

SESJA III

„Prawne problemy funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej w samorządach terytorialnych”

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Urząd Gminy Lesznowola

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

 

SESJA IV

„Współczesne możliwości zarządzania zbiorami i bezpieczeństwo publikacji zbiorów danych”

 

Uniwersytet Warszawski

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

SESJA V

„Propozycje zmian prawa w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej”

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 

 

Seminarium zorganizowali: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

Liczba wyświetleń: 1062596

Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

tel. (+48 22) 5979-100

fax (+48 22) 5979-290

e-mail: urzad@wrotamazowsza.pl

 
 
 
 

Logotyp Programu Regionalnego – czarny napis Program Regionalny i opis Narodowa Strategia spójnosci

Logotyp Mazowsza – Stylizowany, czerwony napis Mazowsze i haslo Serce Polski

Logotyp Unia Europejska – czarny napis Unia europejska i opis Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejska ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013