Materiały z seminarium „Interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych”

Data dodania: 2018-06-29Autor: Redaktor aktualnosci Kategoria: Nowości

W dniach 27-28 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  w ramach prac Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP, odbyło się dwudniowe seminarium pt. „Interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych”.

 

Program seminarium

 

Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz środowiska naukowego.

Poniżej zamieszczamy prezentacje wygłoszonych referatów:

 

 

Sesja I „Podstawy formalno-prawne osiągania interoperacyjności zbiorów danych”

 

Interoperacyjność rejestrów publicznych - Wojskowa Akademia Techniczna

 

Aspekty semantyczne interoperacyjności - Wojskowa Akademia Techniczna

 

 

Sesja II „Współużytkowanie danych w administracji publicznej”

 

Aspekt holistyczny osiągania interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

Interoperacyjność, a podejście procesowe wykorzystania danych przestrzennych w administracji publicznej - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

 

Sesja III „Interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych (część pierwsza)”

 

Interoperacyjność danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego oraz danych adresowych - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

Interoperacyjność danych w ramach tworzenia i aktualizacji danych BDOT10k - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Wymogi formalne dla aktów planowania przestrzennego, a eliminacja zjawiska gromadzenia tych samych danych przez różne organy administracji - Instytut  Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu

 

 

Sesja IV „Interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych (część druga)”

 

Interoperacyjność danych o ochronie zdrowia - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

 

Interoperacyjność danych statystycznych - Główny Urząd Statystyczny

 

Interoperacyjność danych geologicznych - Państwowy Instytut Geologiczny

 

Interoperacyjność danych drogowych - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

Wykorzystanie zbiorów danych przestrzennych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

 

Interoperacyjność zbiorów danych dotyczących ochrony środowiska w ujęciu GDOŚ - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

 

Interoperacyjność zbiorów danych dotyczących ochrony środowiska w ujęciu GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

 

Liczba wyświetleń: 1062593

Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

tel. (+48 22) 5979-100

fax (+48 22) 5979-290

e-mail: urzad@wrotamazowsza.pl

 
 
 
 

Logotyp Programu Regionalnego – czarny napis Program Regionalny i opis Narodowa Strategia spójnosci

Logotyp Mazowsza – Stylizowany, czerwony napis Mazowsze i haslo Serce Polski

Logotyp Unia Europejska – czarny napis Unia europejska i opis Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejska ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013