DANE GEOREFERENCYJNE

DANE GEOREFERENCYJNE

DANE TEMATYCZNE

DANE TEMATYCZNE

KORONAWIRUS

KORONAWIRUS

MATERIAŁY

MATERIAŁY

NOWOŚCI

NOWOŚCI

O MSIP

O MSIP

OPRACOWANIA TEMATYCZNE

OPRACOWANIA TEMATYCZNE

PODSTAWY PRAWNE

PODSTAWY PRAWNE


O danych georeferencyjnych

Podstawą Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej są warstwy georeferencyjne wchodzące w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie, opracowywane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną. Wszystkie dane georeferencyjne budowane są w państwowym systemie odniesień przestrzennych, którego parametry określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. (Dz.U. nr 70 z dnia 24 sierpnia 2000 r. poz. 821).

Dane georeferencyjne mają charakter urzędowy i zgodnie z założeniami Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej stanowią podstawę geometryczną dla baz danych tematycznych zawierających dane o środowisku przyrodniczym, rolnictwie, infrastrukturze technicznej, demografii, turystyce, itp.

Struktura warstw georeferencyjnych wynika z istnienia trzech poziomów informacyjnych baz danych geodezyjno-kartograficznych:

  • poziomu powiatowego
  • poziomu wojewódzkiego
  • poziomu krajowego
Liczba wyświetleń: 983

Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

tel. (+48 22) 5979-100

fax (+48 22) 5979-290

e-mail: urzad@wrotamazowsza.pl

 
 
 
 

Logotyp Programu Regionalnego – czarny napis Program Regionalny i opis Narodowa Strategia spójnosci

Logotyp Mazowsza – Stylizowany, czerwony napis Mazowsze i haslo Serce Polski

Logotyp Unia Europejska – czarny napis Unia europejska i opis Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejska ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013