DANE GEOREFERENCYJNE

DANE GEOREFERENCYJNE

DANE TEMATYCZNE

DANE TEMATYCZNE

KORONAWIRUS

KORONAWIRUS

MATERIAŁY

MATERIAŁY

NOWOŚCI

NOWOŚCI

O MSIP

O MSIP

OPRACOWANIA TEMATYCZNE

OPRACOWANIA TEMATYCZNE

PODSTAWY PRAWNE

PODSTAWY PRAWNE


O danych tematycznych

Dane tematyczne są integralną częścią Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. Ich zakres informacyjny wynika z obowiązujących aktów prawnych dotyczących zadań administracji publicznej (na poziomie gminy, powiatu, województwa). Osnową geometryczną dla warstw tematycznych Systemu są dane georeferencyjne stanowiące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Ze względu na rodzaj instytucji dysponującej i zarządzającej danymi wyróżniamy:

  • wewnętrzny moduł baz danych tematycznych obejmujący bazy danych prowadzone przez departamenty Urzędu Marszałowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne,
  • zewnętrzny moduł baz danych tematycznych obejmujący bazy gminnych i powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych, jednostek administracji centralnej oraz innych jednostek administracji publicznej.
Liczba wyświetleń: 814

Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

tel. (+48 22) 5979-100

fax (+48 22) 5979-290

e-mail: urzad@wrotamazowsza.pl

 
 
 
 

Logotyp Programu Regionalnego – czarny napis Program Regionalny i opis Narodowa Strategia spójnosci

Logotyp Mazowsza – Stylizowany, czerwony napis Mazowsze i haslo Serce Polski

Logotyp Unia Europejska – czarny napis Unia europejska i opis Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejska ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013