DANE GEOREFERENCYJNE

DANE GEOREFERENCYJNE

DANE TEMATYCZNE

DANE TEMATYCZNE

KORONAWIRUS

KORONAWIRUS

MATERIAŁY

MATERIAŁY

NOWOŚCI

NOWOŚCI

O MSIP

O MSIP

OPRACOWANIA TEMATYCZNE

OPRACOWANIA TEMATYCZNE

PODSTAWY PRAWNE

PODSTAWY PRAWNE


O Mazowieckim Systemie Informacji Przestrzennej

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) został utworzony decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Podstawowym zadaniem MSIP jest gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem mazowieckim.

MSIP jest dostępny dla wszystkich struktur samorządu terytorialnego Mazowsza, jednostek administracji rządowej oraz pozostałych służb państwowych i publicznych. Jednocześnie, fundamentalną zasadą działania MSIP jest ogólna dostępność dla każdego zainteresowanego, spełnianą przez udostępnienie informacji drogą internetową w tym Serwisie.

Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1067/133/04 z dnia 28 września 2004 roku, koordynowanie prac związanych z budową, aktualizacją i udostępnianiem baz danych MSIP powierzone zostało Geodecie Województwa Mazowieckiego.

Jednostki organizacyjne opracowujące i autoryzujące bazy danych Systemu:

  • Służba Geodezyjna i Kartograficzna wszystkich poziomów, której właściwość miejscowa obejmuje obszar województwa
  • Departamenty Urzędu Marszałkowskiego
  • Jednostki organizacyjne Samorządu województwa
  • Jednostki organizacyjne Samorządów powiatowych i gminnych
  • Inne jednostki organizacyjne administracji publicznej
  • Jednostki spoza administracji na poziomie województwa

W przyszłości przewidywana jest także współpraca z jednostkami administracji rządowej:

  • Wydziałami Urzędu Wojewódzkiego
  • Jednostkami nadzorowanymi przez Wojewodę
Liczba wyświetleń: 1463

Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

tel. (+48 22) 5979-100

fax (+48 22) 5979-290

e-mail: urzad@wrotamazowsza.pl

 
 
 
 

Logotyp Programu Regionalnego – czarny napis Program Regionalny i opis Narodowa Strategia spójnosci

Logotyp Mazowsza – Stylizowany, czerwony napis Mazowsze i haslo Serce Polski

Logotyp Unia Europejska – czarny napis Unia europejska i opis Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejska ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013