DANE GEOREFERENCYJNE

DANE GEOREFERENCYJNE

DANE TEMATYCZNE

DANE TEMATYCZNE

KORONAWIRUS

KORONAWIRUS

MATERIAŁY

MATERIAŁY

NOWOŚCI

NOWOŚCI

O MSIP

O MSIP

OPRACOWANIA TEMATYCZNE

OPRACOWANIA TEMATYCZNE

PODSTAWY PRAWNE

PODSTAWY PRAWNE


Opracowania tematyczne

Departament Geodezji i Kartografii Urzedu Marszalkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólpracuje z organami samorzadu terytorialnego, wojewódzkimi samorzadowymi jednostkami organizacyjnymi (m.in. Mazowieckim Zarzadem Dróg Wojewódzkich, Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego, Wojewódzkim Urzedem Pracy) oraz innymi urzedami, instytucjami i stowarzyszeniami (m.in. Mazowieckim Urzedem Wojewódzkim, Ministerstwem Srodowiska, Narodowym Instytutem Dziedzictwa (d. Krajowy Osrodek Badan i Dokumentacji Zabytków), Panstwowym Instytutem Geologicznym, Mazowiecka Wojewódzka Komenda Policji z siedziba w Radomiu, Komenda Stoleczna Policji w Warszawie). W ramach tej wspólpracy pozyskujemy aktualne dane z okreslonych dyscyplin i przygotowujemy opracowania tematyczne. Powstaja one w wyniku regularnej wspólpracy (np. Bezrobocie na podstawie comiesiecznych raportów dotyczacych bezrobocia w województwie mazowieckim przygotowywanych przez Wydzial Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzedu Pracy) lub na specjalne zamówienie (np. analiza dotyczaca oswiaty w województwie mazowieckim).

Liczba wyświetleń: 652

Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

tel. (+48 22) 5979-100

fax (+48 22) 5979-290

e-mail: urzad@wrotamazowsza.pl

 
 
 
 

Logotyp Programu Regionalnego – czarny napis Program Regionalny i opis Narodowa Strategia spójnosci

Logotyp Mazowsza – Stylizowany, czerwony napis Mazowsze i haslo Serce Polski

Logotyp Unia Europejska – czarny napis Unia europejska i opis Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejska ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013