Dane georeferencyjne

O danych georeferencyjnych

Podstawą Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej są warstwy georeferencyjne wchodzące w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie, opracowywane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną. Wszystkie dane georeferencyjne budowane są w państwowym systemie odniesień przestrzennych, którego parametry określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. (Dz.U. nr 70 z dnia 24 sierpnia 2000 r. poz. 821).

Dane georeferencyjne mają charakter urzędowy i zgodnie z założeniami Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej stanowią podstawę geometryczną dla baz danych tematycznych zawierających dane o środowisku przyrodniczym, rolnictwie, infrastrukturze technicznej, demografii, turystyce, itp.

Struktura warstw georeferencyjnych wynika z istnienia trzech poziomów informacyjnych baz danych geodezyjno-kartograficznych:

  • poziomu powiatowego,
  • poziomu wojewódzkiego,
  • poziomu krajowego.