Historia

Timeline

15 listopada 2000 r.

Uchwała nr 890/111/2000 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2000 roku w sprawie utworzenia Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.

13 września 2004 r.

Uchwała nr 976/131/04 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 13 września 2004 roku w sprawie wykonania projektu celowego 9T12E01399C/4782 pt. „System Baz danych przestrzennych dla Województwa Mazowieckiego”.

28 września 2004 r.

Uchwała nr 1067/133/04 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zadań i zasad współdziałania departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w tworzeniu i utrzymaniu Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.

20 września 2005 r.

Zarządzenie 265/05 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zadań departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia, aktualizowania oraz autoryzacji danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz standardu przekazywania danych przestrzennych i opisowych.

29 listopada 2006 r.

Zarządzenie Nr 4/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 września 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań departamentów Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia, aktualizowania oraz aktualizacji danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz standardu przekazywania danych przestrzennych i opisowych.

28 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 268/08 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań departamentów Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia, aktualizowania oraz aktualizacji danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz standardu przekazywania danych przestrzennych i opisowych.

21 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 66/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia, monitorowania i aktualizowania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.

17 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia, monitorowania i aktualizowania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.

20 maja 2019 r.

Uchwała nr 660/46/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.

29 października 2019 r.

Uchwała nr 1508/80/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie współpracy przy tworzeniu Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.

8 listopada 2019 r.

Zarządzenie nr 166/19 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wykazu, struktury atrybutów oraz zadań w zakresie prowadzenia, monitorowania i aktualizowania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.